slider
slider
slider
slider

Aktualności

dodano: 2016-02-10

Informujemy, że w dniach 16.02, 17.02 oraz 18.02 nasi uczniowie mają możliwość uczestnictwa w spotkaniach z grami planszowymi, podczas których będzie można poznać takie tytuły jak „X-wing”, „Pandemic” i „Rise of the Zombies”. Spotkania rozpoczynać się będą o godzinie 11:00 w sali A3 (38). Osoby zainteresowane proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do Sora Pawła Cybuli – ilość miejsc ograniczona.

dodano: 2016-02-08
dodano: 2016-02-05

Spektakl opowiada o próbach córki przedstawienia swoim rodzicom – kolejnego już – narzeczonego. Jak się okazuje, żaden dotychczasowy kandydat nie spełniał oczekiwań ojca.

Uczniowie i pracownicy naszej szkoły mogli zobaczyć tę niesamowitą sztukę już po raz drugi. Premiera odbyła się 6 października 2015 r. w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”.

dodano: 2016-02-04

„Trzeba wspomnieć wszystkich zamordowanych rękami instytucji i służb bezpieczeństwa, pozostających na usługach systemu przyniesionego ze wschodu. Trzeba ich przynajmniej przypomnieć przed Bogiem i historią, aby nie zamazywać prawdy o naszej przeszłości w tym decydującym momencie dziejów”. – Jan Paweł II, dn. 18.05.1994 r.

 Dn. 01.03.2016 r. będziemy obchodzić Święto Państwowe – Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Będziemy oddawać hołd Bohaterom Powstania Antykomunistycznego 1944 – 1963. Powyższe Święto obchodzimy na mocy Ustawy Sejmu RP z dn. 03.02.2011 r.

dodano: 2016-02-04

W roku Jubileuszu Szkoły 4 lutego odbyło się spotkanie poświęcone szerzej nieznanej historii strajku szkolnego w I LO w grudniu 1981 roku. Wspominali tamten czas pani Izabela Bronikowska, pani Elżbieta Szewczyk i pan Ignacy Czeżyk - nauczyciele liceum oraz uczniowie: pan Michał Matras, pan Zdzisław Niedbała, pan Paweł Nakonieczny, pan Janusz Torchała. Młodzież klas 1e i 1f zgromadzona na spotkaniu przysłuchiwała się wspomnieniom z dużym zainteresowaniem. 
 
Marzena Grabczak

 

dodano: 2016-02-03

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NIEZŁOMNYCH LUBELSZCZYZNY

27-29 maja 2016 r.

Głównymi adresatami niniejszego zadania są mieszkańcy Lubelszczyzny. Z jednej strony są to osoby, które znają i pamiętają tamte wydarzenia, z drugiej zaś ludzie, dla których wydarzenia te są obce, dlatego też należy upowszechniać wśród nich tradycje walki o niepodległość, szczególnie okresu powojennego.
Ponadto, jedną z głównych grup odbiorców zostanie młodzież szkolna. Udział w proponowanym wydarzeniu będzie stanowić praktyczne uzupełnienie czysto teoretycznych lekcji historii. Dlatego też wizualne przedstawienie wydarzeń historycznych połączone z narracją zwiększy wrażliwość tej grupy wiekowej na losy ludzi walczących za wolność Polski. Uczestnictwo w takim przedsięwzięciu bez wątpienia rozbudzi ciekawość i zachęci młodzież do pogłębienia wiedzy o antykomunistycznym podziemiu niepodległościowym.
Wydarzenie przyciągnie także miłośników historii i militariów, którzy będą mieli możliwość obejrzeć inscenizację historyczną obrazującą pierwsze lata powojenne na terenach lubelszczyzny po tzw. ,,wyzwoleniu”.
Realizacja zadania poprzedzona zostanie działaniami promocyjnymi, które będą miały na celu zainteresowanie jak największej grupy odbiorców. Informacja na temat niniejszego wydarzenia zostanie zamieszczona zarówno na portalach społecznościowych , jak i stronach internetowych zaprzyjaźnionych stowarzyszeń. W promocję zaangażowane zostaną również media (prasa, radio, telewizja). Funkcję promocyjną będą stanowiły plakaty rozwieszone w miejscach ogólnodostępnych oraz rozesłane do urzędów, instytucji, stowarzyszeń.

Strony

Zobacz także: