slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

24 stycznia: Międzynarodowy Dzień Edukacji

http://www.unesco.pl/article/1/24-stycznia-miedzynarodowy-dzien-edukacji/

W tym roku po raz drugi, UNESCO we współpracy z Centrum Badań oraz Interdyscyplinarności (Centre for Research and Interdisciplinarity - CRI) organizuje 24 stycznia wspólne obchody Międzynarodowego Dnia Edukacji, proklamowanego w 2018 roku rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr A/RES/73/25. Hasłem obchodów w 2020 roku jest “Uczyć się dla ludzi, planety, dobrobytu i pokoju” (Learning for people, planet, prosperity and peace). Służą one podkreśleniu zasadniczej roli edukacji w życiu człowieka i dla zrównoważonego rozwoju.

W siedzibie UNESCO, w Paryżu, zaplanowano na ten dzień szereg wydarzeń, przede wszystkim dyskusje na temat tego, w jaki sposób edukacja przyczynia się do rozwoju osobistego człowieka, jego dobrobytu, a także do lepszej ochrony Planety i dobrostanu jej pozostałych mieszkańców oraz do wspierania pokoju na świecie. W dyskusjach wezmą udział eksperci międzynarodowi i liderzy w dziedzinie edukacji, w tym także przedstawiciele młodego pokolenia.
Edukacja, do której dostęp jest podstawowym prawem człowieka, a także dobrem publicznym i publiczną odpowiedzialnością, stanowi jednak dobro luksusowe dla 258 milionów dzieci i nastolatków niemających dostępu do żadnej szkoły. Wśród 617 milinów analfabetów na świecie, ponad połowa to kobiety i dziewczęta. Nieumiejętność czytania i liczenia dodatkowo pogarsza sytuację czterech milionów dzieci uchodźców z terenów wojen i klęsk żywiołowych, poszukujących nowych miejsc do życia i budowania lepszej przyszłości.
Bez powszechnego dostępu do wysokiej jakości edukacji większość problemów globalnych, takich jak bieda, głód, wykluczenie i nierówności społeczne, nie zostanie nigdy rozwiązanych.

W działalności UNESCO edukacja stanowi dziedzinę priorytetową od początku istnienia Organizacji. W październiku 2019 r. ogłoszona została nowa globalna inicjatywa UNESCO w dziedzinie edukacji pod tytułem „Przyszłość edukacji. Uczyć się, aby stać się” (Futures of Education. Learning to Become), która ma na celu ponowne przemyślenie i sformułowanie roli wiedzy i edukacji w kształtowaniu przyszłości ludzi i Planety, na której żyją. Ma ona także zaowocować opracowaniem nowego Raportu na temat stanu edukacji na świecie oraz wizji jej rozwoju w przyszłości. Raport, nad którym pracuje już grupa międzynarodowych ekspertów pod kierunkiem prezydent Etiopii, pani Sahle-Work Zewde, ma być przedstawiony w listopadzie 2021 r., podczas 41. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Edukacji w naszej szkole przeprowadzono dyskusje tematyczne w klasach oraz zaprezentowano gazetkę okolicznościową na tablicy UNESCO przed wejściem do sali A2 (77).

Wojciech Heczko,
Szkolny Koordynator ds. Edukacji i Programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO.