slider
slider
slider
slider

Goście z Białorusi

W dniach 10 - 17 czerwca 2018 r. w naszym Liceum gościmy 10 uczniów i 2 opiekunów ze Społecznej Szkoły Polskiej przy Domu Polskim w Baranowiczach na Białorusi.

Celem wizyty jest pogłębianie wiedzy o polskiej kulturze, historii, rozwijanie patriotyzmu. integracja młodzieży poprzez uczestniczenie w zajęciach lekcyjnych wspólnie z uczniami I Liceum Ogólnokształcącego oraz poznawanie historii, zabytków i  tradycji Powiatu Puławskiego.

Opiekun: Jolanta Kuś-Radowiecka

http://lpu24.pl/2018/06/11/uczniowie-baranowicz-bialorusi-spedza-tydzien-pulawach-video/#