slider
slider
slider
slider

Informator

I   Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego to  nowoczesna szkoła z tradycjami. Jesteśmy szkołą wyróżnioną Tytułem Szkoły Odkrywców Talentów. W Rankingu Perspektyw zajęliśmy najwyższą pozycję ze wszystkich szkół puławskich. Wspieramy  i  promujemy uczniów  zdolnych i utalentowanych. Od kilku lat osiągamy bardzo wysokie wyniki na egzaminie maturalnym. W roku 2012  tylko u nas 100% uczniów zdało maturę! Nasi absolwenci kontynuują naukę na renomowanych uczelniach państwowych. Mamy indywidualne podejście do każdego ucznia.  Wyspecjalizowana kadra nauczycielska rzetelnie przygotowuje uczniów do olimpiad, konkursów, zawodów, na których zajmujemy najwyższe miejsca. Z nami zwiedzisz Europę i Polskę  na „zielonych” i „białych” szkołach. W szkole  organizujemy wiele imprez, które integrują młodzież i  pozwalają prezentować  i rozwijać zainteresowania. Tradycją  są: dni patrona, dni sportu, szkolne karaoke, kolędowanie pod zegarem, przedstawienia amatorskiej formy teatralnej, dyskoteki, koncerty, czart na rolkach  i ostatni hit -  inscenizacje anglojęzyczne w kółku tolkienowskim.                  

 

Połowę pracy ma za sobą, kto dobrze zaczął,

„MIEJ ODWAGĘ BYĆ MĄDRYM” zacznij z nami!!!

 

Oferta edukacyjna na rok 2013/2014

 

Klasy politechniczno – informatyczne     

Rozszerzenia:  matematyka (7h,6h),  fizyka (5h,5h)

Poszerzenie: j. angielski (4h,4h,4h)

Przedmioty dodatkowe: algorytmika i elementy programowania (1h,1h), elementy matematyki wyższej (1h,1h) , elementy fizyki wyższej (1h,1h)

 

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, fizyka, informatyka

Jeśli interesujesz  się przedmiotami ścisłymi (matematyką, fizyką,  informatyką )  i logicznie myślisz to klasa politechniczna jest właśnie dla Ciebie. Gdy planujesz studia, na których trzeba wykazać się wiedzą z nauk ścisłych, świetnie przygotujemy Cię nie tylko do matury, ale wyposażymy w umiejętności pomocne na dalszym etapie kształcenia. Klasa daje wiele okazji, by sprawdzić swoje umiejętności na olimpiadach i konkursach przedmiotowych.  Po ukończenia szkoły możesz studiować  na uniwersytetach, politechnikach oraz na uczelniach technicznych min. na wydziałach Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki itp.

 

Klasy matematyczno – ekonomiczne

Rozszerzenia:  matematyka (7h,6h),  geografia (5h,5h)

Poszerzenie:  j. angielski (4h,4h,4h)

Przedmioty dodatkowe: elementy matematyki wyższej (1h,1h), kartografia i terenoznawstwo (1h,1h) , ekonomia w praktyce (1h,1h

 

przedmioty punktowane: język polski, matematyka, geografia, informatyka

Klasa o profilu matematyczno- ekonomicznym jest propozycją dla uczniów zainteresowanych matematyką i geografią. Tu przygotujesz się na studia o kierunkach : ścisłych (matematyka), ekonomicznych (ekonomia, bankowość, finanse i rachunkowość, administracja, zarządzanie), politechnicznych m.in. geodezja i kartografia, geologia, górnictwo.

 

Klasy medialno – prawnicze

Rozszerzenia:  język polski (9h,7h), historia (4h,4h), wos (3h,3h)

Poszerzenie: j. angielski (4h,4h,4h)

Przedmiot dodatkowy: zajęcia artystyczne (1h)

 

przedmioty punktowane: język polski, historia, wos, język obcy

Profil ten jest  dla osób, które interesują się literaturą, teatrem, filmem, muzyką, sztuką , historią i lubią występy sceniczne. Realizacja programu z zakresu wiedzy o społeczeństwie przygotowuje uczniów do udziału w debatach, dyskusjach, gdzie podejmowane są problemy współczesnego świata. Po ukończeniu szkoły możesz kontynuować naukę na następujących kierunkach: filologia polska, historia, prawo, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia, psychologia.

 

Klasy medyczne

Rozszerzenia: biologia (5h,5h), chemia (6h,4h)

Poszerzenie: j. angielski (4h,4h,4h)

Przedmiot dodatkowy: podstawy ratownictwa medycznego (1h,1h)

 

przedmioty punktowane: język polski, biologia, chemia, język obcy.

Klasa dla osób, które interesują się naukami przyrodniczymi. Uczniowie tej klasy mogą liczyć na rozwijanie swych pasji i zainteresowań. Lekcje chemii prowadzone są  w nowocześnie wyposażonej pracowni. Będąc uczniem klasy medycznej rozbudzisz drzemiącą w sobie fascynację i ciekawość poznania otaczającego Cię świata poprzez interesujące doświadczenia oraz projekty badawcze. Po ukończenia szkoły możesz kontynuować naukę między innym na kosmetologii, ochronie środowiska, biotechnologii, medycynie, weterynarii, chemii itp.

 

Klasy lingwistyczno - ekonomiczne 

Rozszerzenia: język angielski (4h,6h,6h), matematyka (7h,6h), geografia (4h,4h)

Przedmioty dodatkowe: - Business English  (1h,1h), elementy matematyki wyższej (1h,1h) 

                                             

przedmioty punktowane: język angielski, matematyka, geografia, język polski

Wybierając ten profil zapewnisz sobie biegłe opanowanie języka angielskiego oraz doskonałe przygotowanie z zakresu matematyki, jak również  poznanie elementów języka specjalistycznego i tła kulturowego krajów anglojęzycznych. Lekcje języka odbywają się w nowoczesnej pracowni językowej.  Jest to idealny wybór dla osób myślących o kontynuacji edukacji na studiach ekonomicznych, studiach filologicznych lub lingwistycznych z wiodącym językiem angielskim lub planujących wyjazd za granicę.