slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Ł

Doc. dr inż. Wiesław Łucjanek

Urodził się 27 czerwca 1934 roku w Lublinie. Pierwsze 10 lat życia spędzał przemiennie: w Sobolewie, gdzie jego ojciec był dyżurnym ruchu na stacji kolejowej, i w Puławach, gdzie mieszkali jego dziadkowie ze strony matki. W 1945 roku  cała rodzina osiadła na stałe w Puławach.

We wrześniu 1945 roku rozpoczął naukę w Państwowym Gimnazjum im. Ks. Adama Jerzego Czartoryskiego w Puławach.

          Po czterech latach ukończył gimnazjum w ostatnim roczniku z tzw. małą maturą i we wrześniu 1949 roku rozpoczął naukę w istniejącym do dzisiaj Liceum. Był bardzo dobrym uczniem, szczególnie pasjonowała go fizyka, aktywnym także w pracy samorządu Szkoły. Gdy w maju 1951 roku zdał egzamin dojrzałości, dodatkowo otrzymał Dyplom Przodownika Nauki i Pracy Społecznej, uprawniający do wstępu bez egzaminu na dowolny wydział wyższej uczelni.

W październiku 1951 roku rozpoczął studia na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej. Po czterech latach, gdy był studentem kursu magisterskiego, otrzymał propozycję pracy na Politechnice Warszawskiej. Przez jeden semestr prowadził zajęcia zlecone, a od 15 lutego 1956 roku został zatrudniony na etacie. W lutym 1957 roku ukończył w przewidzianym czasie studia z dyplomem inżyniera magistra lotnictwa, specjalność budowa samolotów.

W kwietniu 1964 roku obronił doktorat nauk technicznych.

W roku akademickim 1965/66 był stypendystą Państwowej Rady Badań Naukowych (National Research Council) w Ottawie (Kanada).

W październiku 1971 roku Minister Szkolnictwa Wyższego powołał go na stanowisko docenta na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa (MEiL) Politechniki Warszawskiej i od tego dnia przez dwie dwuletnie kadencje był prodziekanem Wydziału MEiL odpowiedzialnym za kształcenie, po czym przez kolejną, 3-letnią kadencję (1975-78) - dziekanem tego wydziału.

W latach 1984 – 87 był profesorem Departamentu Lotniczego na Wydziale Inżynierii Uniwersytetu w Trypolisie (Libia).

Po powrocie kierował Zakładem Automatyki i Osprzętu Lotniczego na Wydziale MEiL, a po przejściu na emeryturę w 1999 roku kontynuował kształcenie studentów w grupie anglojęzycznej, przez kilka lat jako pracownik etatowy, a do 2021 roku na podstawie umowy cywilno-prawnej (zlecenia).

W latach 1999 – 2016 współpracował na części etatu z Politechniką Lubelską, prowadząc zajęcia ze studentami z przedmiotów lotniczych.

Autor, współautor lub współredaktor 5 książek, 3 podręczników i ponad 60 publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach oraz w materiałach konferencyjnych. Autor lub współautor ponad 70 referatów wygłoszonych na krajowych i zagranicznych konferencjach i sympozjach. Dziedziny zainteresowań naukowych: Aerodynamika, Aeroelastyczność, Aeromechanika Wiropłatów, Diagnostyka Techniczna, Kształcenie, Mechanika Lotu, Mechanika Ogólna, Śmigła.

Autor lub współautor kilkudziesięciu opracowań dla przemysłu oraz analiz i ekspertyz.

Promotor 5 zakończonych przewodów doktorskich (1 z wyróżnieniem), recenzent kilkunastu przewodów doktorskich, przewodniczący kilkunastu komisji przewodów doktorskich.

Kilka kadencji:

  • członek Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk,
  • członek Rady Naukowo-Technicznej Fabryki Samolotów WSK PZL-Mielec,

członek, a przez 1 kadencję Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej.

 

Członek krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych i technicznych, m. in.:

  • Współzałożyciel, a następnie członek Polskiego Stowarzyszenia Wiropłatowego, odznaczony Złotą Odznaką (1999),
  • Od roku 1991 członek (od 2005 członek honorowy, a w latach 1995-2005 Przewodniczący Polskiego Oddziału) Amerykańskiego Towarzystwa Śmigłowcowego (American Helicopter Society - AHS),

Współzałożyciel (1992), następnie członek i trzy kolejne 4-letnie kadencje skarbnik, a od stycznia 2006 Wiceprzewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Twórców Aeronautyki i jej Rozwoju - STAR/Poland (Polski Oddział Europejskiej Organizacji Specialised Training in Aeronautics and Research).

W latach 1995-2015 koordynator współpracy między Politechniką Warszawską i Moskiewskim Państwowym Uniwersytetem Technicznym Lotnictwa Cywilnego (МГТУГА), a do 2017 roku także z Politechniką Kijowską.

Wiesław Łucjanek to wielki przyjaciel Liceum im. A. J. ks. Czartoryskiego. Uczniowie wielu roczników mieli okazję słuchać Jego interesujących wykładów nt. studiów na Politechnice, prowadzonych w szkole w Puławach jak i na terenie Politechniki. Zawsze znalazł czas, by spotkać się z młodzieżą przy okazji wycieczek do Warszawy. Służył też radą dyrekcji Liceum w wielu kwestiach.

powrót