slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Losy absolwentów

Absolwenci 2018/2019

 

 

 

 

 

 

Klasa 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H razem
Ilość uczniów 28 27 35 21 24 20 22 23 200
Uczniowie, którzy podjęli dalszą naukę 27 20 34 11 16 20 20 14 162
[%] 96,4% 74% 97,1% 52,3% 66,6% 100% 90,9% 60,4% 81,04%
uczelnie państwowe 26 20 32 9 13 20 20 14 154
uczelnie państwowe [%] 96,29% 100% 94,1% 81,8% 81,25% 100% 100% 100% 95,06%
Uniwersytety 6 3 12 9 12 7 6 8 63
Uczelnie techniczne 17 16 6 - - 2 4 2 47
Uczelnie ekonomiczne 3 - 8 - 1 - - - 12
Uczelnie medyczne - - - - - 7 7 4 18
Uczelnie rolnicze - - 2 - - 2 1 - 5
Uczelnie teologiczne - - - - - - - - -
AWF - - - - - - 1 - 1
Wyższe szkoły pedagogiczne - - 1 - - - - - 1
Uczelnie niepaństwowe/niepubliczne 1 - - 1 3 - - - 4
Szkoły policealne - - 1 1 - 1 - - 3
Wyższe Szkoły Oficerskie 5 3 - 2 - - 3 - 13
Akademia Muzyczna - - - - - - - - -
Wyjechali za granicę - 1 2* 1 - 1* - - 5
nie podjęli nauki 1 - 1 1 - - 2 - 5
Brak danych - 7 - 8 8 - - 9 32

*studiuje

Absolwenci 2017/2018

 

 

 

 

 

 

Klasa 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H razem
Ilość uczniów 29 23 18 36 25 34 35 34 234
Uczniowie, którzy podjęli dalszą naukę 28 23 18 26 22 30 32 28 207
[%] 97% 100% 100% 72% 96% 88% 91% 82% 88%
uczelnie państwowe 28 21 18 25 21 27 32 27 199
uczelnie państwowe [%] 97% 91% 100% 96% 84% 79% 91% 79% 85%
Uniwersytety 2 3 1 11 18 28 17 5 85
Uczelnie techniczne 21 11 14 9 - - 3 4 62
Uczelnie ekonomiczne - 1 2 - - - - - 3
Akademie medyczne - - - - - - 8 10 18
Uczelnie rolnicze - 3 1 2 3 - 1 8 18
Uczelnie teologiczne - - - - - - - - -
AWF - - - - - - - - -
Wyższe szkoły pedagogiczne - - - - - - - - -
Prywatne Szkoły Wyższe - 1 - - 1 1 - 1 4
Kolegia Języków Obcych - - - - - - - - -
Szkoły policealne - 1 - - - - - - 1
Uczelnie niepaństwowe/niepubliczne - - - 1 - - - - 1
Uczelnie wojskowe 5 3 - 2 - - 3 - 13
Akademia Muzyczna - - - - - - - - -
Wyjechali za granicę - - - 1* 1 3+(2*) - - 7
nie podjęli nauki 1 - - 1 - 4 3 5 14
Brak danych - - - 10 2 - - 1 13

Absolwenci 2016/2017

 

 

 

 

 

 

Klasa 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3i 3K
Ilość uczniów 24 21 19 20 26 24 34 30 31 24
Uczniowie, którzy podjęli dalszą naukę 23 21 19 18 26 24 28 26 29 22
[%] 96% 100% 100% 90% 100% 92% 82% 87% 94% 91%
uczelnie państwowe 23 21 19 18 25 21 25 26 28 22
uczelnie państwowe [%] 100% 100% 100% 100% 96% 96% 89% 100% 96% 100%
Uniwersytety 4 1 1 4 11 19 22 19 14 20
Uczelnie techniczne 15 16 15 8 7 1 - 4 - -
Uczelnie ekonomiczne - 2 - 5 2 1 - 1 - -
Akademie medyczne - - - - - - 6 6 4 -
Uczelnie rolnicze - - - - 1 - - 1 4 -
Uczelnie teologiczne - 1 - - - - - - - -
AWF - - - - 1 - - 1 - -
Wyższe szkoły pedagogiczne - - - - - - - - - 1
Państwowe Szkoły Wyższe - - - - - - - 1 - 1
Kolegia Języków Obcych - - - - - - - - - -
Szkoły policealne - - - - - - - 3 - -
Uczelnie niepaństwowe/niepubliczne - - - - 1 1 3 1 - -
Uczelnie wojskowe 4 1 3 1 2 - 1 - 3 -
Akademia Muzyczna - - - - - - - - - -
Wyjechali za granicę - - - - 1 - 1 2 2 -
nie podjęli nauki 1 - - 2 - - 6 1 2 2
Brak danych - - - - - 2 2 - 2 -

Absolwenci 2015/2016

 

 

 

 

 

 

Klasa 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3i 3K
Ilość uczniów 22 24 21 33 33 23 23 27 26 20
Uczniowie, którzy podjęli dalszą naukę 21 21 20 29 31 19 20 26 23 17
[%] 95,5% 87,5% 95,3% 89% 94% 83% 87% 96,3% 88% 85%
uczelnie państwowe 21 19 20 29 29 17 19 22 22 16
uczelnie państwowe [%] 100% 90,5% 100% 100% 93,5% 89% 95% 85% 96% 94,3%
Uniwersytety 1 2 4 9 14 17 9 12 9 13
Uczelnie techniczne 20 17 16 8 8 - 1 5 2 -
Uczelnie ekonomiczne - - - - 4 - - - - 4
Akademie medyczne - - - - - 3 5 3 - 11
Uczelnie rolnicze - - - 11 2 - 4 - 8 -
Uczelnie teologiczne - - - - - - - - - -
AWF - - - - - - 1 - - -
Wyższe szkoły pedagogiczne - - - - 1 - - - - 1
Państwowe Szkoły Wyższe - - - - 3 - - - - -
Kolegia Języków Obcych - - - - - - - - - -
Szkoły policealne - - - - 1 - 1 - - -
Uczelnie niepaństwowe/niepubliczne - 1 - - 2 2 1 4 1 1
Uczelnie wojskowe - - - 1 - - - - - 1
Akademia Muzyczna - - - - - - - - - -
Wyjechali za granicę - 1* - - - - 1 - - 2
nie podjęli nauki - 2 1 1 2 1 2 - 1 -
Brak danych 1 1 - 3 - 3 1 1 2 3

* - studiuje

 

 

Absolwenci 2014/2015

 

 

 

 

 

 

Klasa 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H razem
Ilość uczniów 27 22 21 22 33 20 26 26 197
Uczniowie, którzy podjeli dalszą naukę 26 22 21 20 32 19 24 23 187
[%] 96,3% 100% 100% 90,9% 97% 95% 92,3% 88,5% 94,9%
uczelnie państwowe 25 24 28 27 32 32 26 31 27
uczelnie państwowe [%] 100% 100% 100% 100% 96,9% 100% 95,8% 100% 98,9%
Uniwersytety 4 1 3 19 13 13 10 10 73
Uczelnie techniczne 22 18 16 - 5 - 4 4 69
Uczelnie ekonomiczne - 1 - - - 2 - - 3
Akademie medyczne - - - - - - 6 7 13
Uczelnie rolnicze - - 1 - 5 2 1 2 11
Uczelnie teologiczne - - - - - - - - -
AWF - - - - - - - - -
Wyższe szkoły pedagogiczne - - - - 1 - - - 1
Państwowe Szkoły Wyższe - - - - 3 - 1 - 4
Kolegia Języków Obcych - - - - - - - - -
Szkoły policealne - - - - - 1 - - 1
Uczelnie niepaństwowe/niepubliczne - - - - - - 1 - 1
Uczelnie wojskowe - 1 1 1 4 1 - - 8
Akademia Muzyczna - 1 - - - - - - 1
Wyjechali za granicę - - - 1 1* 1 1* 2 6
nie podjęli nauki 1 - - 2 1 1 2 3 10(5,1%)
Brak danych - - - - - - - - -

* - studiuje

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwenci 2013/2014

 

 

 

 

 

 

Klasa 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H 3I
Ilość uczniów 26 26 29 27 32 32 30 32 27
Uczniowie, którzy podjeli dalszą naukę 25 26 28 27 32 32 27 31 27
[%] 96% 100% 69% 100% 100% 100% 90% 97% 100%
uczelnie państwowe 25 24 28 27 32 32 26 31 27
uczelnie państwowe [%] 100% 92% 100% 100% 97% 100% 96% 97% 10%
Uniwersytety 2 21 4 4 11 31 22 8 8
Uczelnie techniczne 19 - 16 21 11 - 2 9 8
Uczelnie ekonomiczne - - - - 1 - - - -
Akademie medyczne 1 1 1 - 9 - - 5 9
Uczelnie rolnicze 2 1 3 - 9 - - 6 2
Uczelnie teologiczne - - - 1 - - - - -
AWF - 1 - - - - - - -
Wyższe szkoły pedagogiczne - - - - - - - - -
Państwowe Szkoły Wyższe - - - - - - - 1 -
kolegia języków obcych - - - - - - - - -
Szkoły policealne - 1 - - - - - - -
Uczelnie niepaństwowe/niepubliczne - 2 - - - - 1 1 -
Nie podjęli nauki 0 0 0 2 2 0 1 0 5
Uczelnie wojskowe 1 - 4 1 - 1 2 - -
nie podjęli nauki 1 - 1 - - - 3 1 -
Brak danych - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwenci 2012/2013

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H Razem
Ilość uczniów 33 30 31 36 33 29 34 30 256
Uczniowie, którzy podjeli dalszą naukę 33 30 31 34 33 29 33 29 247
[%] 100% 97% 100% 94% 88% 100% 97% 97% 96%
uczelnie państwowe 33 29 31 34 28 29 32 29 245
uczelnie państwowe [%] 100% 100% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 99%
Uniwersytety 1 1 6 4 23 28 3 18 84
Uczelnie techniczne 29 26 23 27 1 0 13 2 121
Uczelnie ekonomiczne 0 0 0 2 0 0 0 0 2
Akademie medyczne 0 0 0 0 1 0 6 4 11
Uczelnie rolnicze 3 0 0 1 0 0 0 2 6
Uczelnie teologiczne 0 0 0 0 0 0 8 1 9
AWF 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Wyższe szkoły pedagogiczne 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Państwowe Szkoły Wyższe 0 2 0 0 1 0 0 2 5
kolegia języków obcych 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Szkoły policealne 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Uczelnie niepaństwowe/niepubliczne 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Nie podjęli nauki 0 0 0 2 2 0 1 0 5
Akademia Sztuk Pięknych 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Akademia Obrony Narodowej 0 0 1 0 2 0 0 0 3
Brak danych 0 1 0 0 2 0 1 1 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolwenci 2011/2012

 

 

 

 

 

 

 

Klasa 3A 3B 3C 3D 3E 3F 3G 3H Razem
Ilość uczniów 29 32 28 30 33 33 34 24 243
Uczniowie, którzy podjeli dalszą naukę 29 31 28 26 29 33 29 22 227
[%] 100% 97% 100% 87% 88% 100% 85% 92% 93%
uczelnie państwowe 29 31 28 26 29 28 29 22 222
uczelnie państwowe [%] 100% 100% 100% 100% 100% 85% 100% 100% 98%
Uniwersytety 5 2 7 13 21 21 14 13 96
Uczelnie techniczne 24 24 9 5 1 1 4 2 70
Uczelnie ekonomiczne 0 2 8 8 0 0 0 0 18
Akademie medyczne 0 0 0 0 0 1 14 0 15
Uczelnie rolnicze 0 2 0 0 1 0 2 8 13
Uczelnie teologiczne 0 0 3 0 0 0 0 0 3
AWF 0 0 1 0 0 0 0 1 2
Wyższe szkoły pedagogiczne 0 0 2 0 4 0 0 0 6
Państwowe Szkoły Wyższe 0 2 0 0 1 0 0 0 3
kolegia języków obcych 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Szkoły policealne 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uczelnie niepaństwowe/niepubliczne 0 0 0 0 0 5 0 0 5
Nie podjęli nauki 0 1 0 0 2 0 4 0 7
Akademia Sztuk Pięknych 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Akademia Obrony Narodowej 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Brak danych 0 1 0 4 2 0 1 2 10