slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

„Stawiaj czoła konfliktom, zamiast ich unikać!”

21 października 2021 roku już po raz dziesiąty obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji, ustanowiony 7 kwietnia 2011 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

To okazja do refleksji na temat wykorzystywania w codzienności szkolnej mediacji jako metody rozwiązywania sporów bez przemocy, osiągania sprawiedliwości naprawczej przy wzajemnym poszanowaniu swych praw.

Nowatorski charakter tej metody jest wart upowszechnienia, bo stanowi bezpieczny i skuteczny sposób dochodzenia do porozumienia, umożliwia samodzielne rozwiązanie konfliktu, wzmacniając poczucie sprawstwa. Daje uczestnikom sporu poczucie wolności, kreatywności, podmiotowości, ucząc dokonywania samodzielnych wyborówi poszerzania swych kompetencji, brania odpowiedzialności za czyn, który się popełniło.

Monika Misztal