slider
slider
slider
slider

Zapraszamy do I LO i do internatu!

Oferta edukacyjna 2023/24

OFERTA EDUKACYJNA I LO W PUŁAWACH

DLA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

„Siła i mądrość rodzą się z tradycji”
Ks. Adam Jerzy Czartoryski

 

Lp.

Profil

Przedmioty realizowane

w zakresie rozszerzonym

1

MATEMATYCZNO – FIZYCZNY

 • matematyka
 • fizyka
 • do wyboru: informatyka lub język angielski

2

MATEMATYCZNO – GEOGRAFICZNY

 • matematyka
 • geografia
 • język angielski

3

SPOŁECZNY

 • geografia
 • język angielski
 • wiedza o społeczeństwie

4

BIOLOGICZNO – CHEMICZNY

 • biologia
 • chemia
 • matematyka

5

BIOLOGICZNO – CHEMICZNY

 • biologia
 • chemia
 • język angielski

6

PRAWNICZY *

 • język polski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie

7

HUMANISTYCZNY

 • język polski
 • historia
 • język angielski

8

ARTYSTYCZNY

 • język polski
 • język angielski
 • historia sztuki
 

* - przedmiot uzupełniający: elementy prawa

W każdym profilu istnieje możliwość wyboru drugiego języka obcego nowożytnego:

 j. hiszpańskiego, j. niemieckiego lub j. rosyjskiego

 

I Liceum Ogólnokształcące w Puławach – nowoczesna szkoła z bogatą historią!

 

Wysoki poziom nauczania:

 • solidne przygotowanie do egzaminu maturalnego, nasz ubiegłoroczny wynik zdawalności z przedmiotów obowiązkowych to 100%,
 • Szkoła sukcesu wg wskaźnika EWD – Edukacyjnej Wartości Dodanej czyli ponadprzeciętna w skali kraju efektywność nauczania,
 • nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,
 • instytucje partnerskie: UMCS, KUL, Uniwersytet Warszawski, British Council, ambasada USA, Open Future School, UNICEF, UNESCO, POK Dom Chemika itd.

Różnorodna oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych:

 • zajęcia przygotowujące do olimpiad i konkursów przedmiotowych,
 • język włoski,
 • język francuski,
 • Klub Debat Historycznych – Debatnica,
 • zajęcia alternatywne – Historia w filmie,
 • zajęcia teatralne – Teatr I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego
 • szkolna telewizja – Czartorych TV,
 • kółko plastyczne – Miłośnicy sztuki,
 • zajęcia muzyczne,
 • gry fabularne RPG,
 • tenis ziemny, klub piłki nożnej, siatkówka oraz inne zajęcia sportowe.

Nasze atuty:

 • w każdym profilu licealista uczy się trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym,
 • bogata oferta klas o różnorodnych profilach,
 • internat, dysponujący 175 miejscami dla uczniów mieszkających poza Puławami,
 • przyjazna atmosfera, podmiotowe i życzliwe traktowanie uczniów,
 • zagraniczne wyjazdy młodzieży w ramach projektu Edukowanie przez podróżowanie m. in. do Austrii, Słowacji, Czech, Chorwacji i na Węgry.

Nasze cykliczne wydarzenia szkolne m. in.:

 • Narodowe Czytanie,
 • Dzień Patrona,
 • Powiatowy Konkurs Kolędy i Pastorałki Niemieckiej,
 • Festiwal – Literacka Wiosna,
 • spektakle wystawiane przez Teatr I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego,
 • koncerty okolicznościowe i charytatywne,
 • Flea Market dla Teatru I LO im. Ks. A. J. Czartoryskiego,
 • rejestracja potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych,
 • honorowe oddawanie krwi.

Uczniowie działają społecznie i charytatywnie na rzecz m. in.:

 • Hospicjum św. Matki Teresy z Kalkuty w Puławach,
 • Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 • Domu Dziecka w Puławach,
 • Schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Puławach,
 • Fundacji: Św. Mikołaja, Szlachetna Paczka, BezMiar, Siepomaga, Bieszczadzkie Anioły itp.

Nasze Liceum posiada:

 • nowatorskie, profesjonalnie wyposażone studio nagrań szkolnej TV,
 • bibliotekę z bardzo bogatym i atrakcyjnym księgozbiorem, również w języku angielskim,
 • dwie sale gimnastyczne, siłownię, kompleks boisk ze sztuczną nawierzchnią, siłownię zewnętrzną.