slider
slider
slider
slider

Spotkania Rodziców

Zapraszamy Rodziców
na spotkanie z wychowawcami i nauczycielami uczącymi
(w tym informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych dla klas trzecich)

22 marca 2018 r. (czwartek) godz. 16.30