slider
slider
slider
slider

Terminarz rekrutacji dla Kandydatów na rok szkolny 2018/2019


22.06 – 26. 06. 2018 r. do godz. 15.30

Kandydaci składają kopie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (potwierdzone za zgodność przez swoje gimnazjum) do szkoły pierwszego wyboru.

Informacja dotyczy tylko kandydatów, którzy nie są objęci systemem elektronicznej rekrutacji.

4 lipca  2018 r. godz. 10.00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia (zapoznanie się z wynikami naboru).

4 – 6 lipca 2018 r. do godz. 14.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzez dostarczenie:

- oryginału świadectwa,
- zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
-
 2 fotografii,
- formularza wyboru drugiego języka (do pobrania ze strony lub w kancelarii)

9 lipca 2018 r. godz. 12.00

Publikacja list przyjętych.